Het ereloon en de kosten van de advocaat

Heeft u nood aan professioneel advies of excellente procesbijstand? Vraagt u zich af wat het kost om u te laten bijstaan door een advocaat? Als de aard van de zaak het toelaat, spreken we een vast bedrag af. Indien dat niet mogelijk is en als we het procesverloop moeilijk kunnen voorspellen, werken we met provisies. U dient deze te betalen voorafgaand de procedure en deze worden in mindering gebracht bij de eindafrekening. Die eindafrekening geeft een gedetailleerd overzicht weer van de prestaties en de gemaakte kosten van de advocaat.  Bij de bepaling van het ereloon houden we steeds rekening met uw persoonlijke situatie.

Een dekking door de verzekering

Het is mogelijk dat uw verzekering het ereloon en de kosten van de advocaat dekt. De polis rechtsbijstand of de afzonderlijke waarborg rechtsbijstand bij uw wagen- of familiale verzekering voorziet in de betaling van het ereloon en de kosten van de advocaat indien hij of zij uw belangen waarneemt.

Heeft u een ruime rechtsbijstandsverzekering afgesloten dan kan u rekenen op een fiscaal voordeel tot maximaal € 124 voor het aanslagjaar 2020, voor premies betaald vanaf 1 september 2019. Het verzekeringsproduct hoort wel een groot aantal risico’s te dekken, zoals echtscheidingen en bouwgeschillen. De minimumvoorwaarden komen terug in de nieuwe wet rechtsbijstandsverzekering die de toegang voor de burger tot de rechtbank moet vereenvoudigen.

Betaling van erelonen

We hanteren 3 methoden voor de betaling van het ereloon van de advocaat.

Als de aard van de zaak het toelaat, kan er op voorhand een vaste kostprijs overeengekomen worden.

Bij een moeilijk te bepalen tijdsduur factureren we de prestaties middels een vast uurtarief. Het uurtarief bedraagt tussen de 125€ en 165 € exclusief btw. Het kan uitzonderlijk verlaagd worden bij financieel moeilijke situaties. Het kan echter ook verhoogd worden afhankelijk van de complexiteit van de zaak, de ervaring en specialiteit van de advocaat, de spoedeisendheid of het behaalde resultaat. Hierover worden op voorhand duidelijke afspraken gemaakt.

U kan deels betalen in functie van het te behalen resultaat. We rekenen het percentage aan op het gewonnen of te innen bedrag. We hanteren de volgende ereloonpercentages:

  • van € 0,00 tot en met € 6.197,34: 15%
  • van € 1.619,36 tot en met € 49.578,70: 10%
  • van € 49.578,73 tot en met € 123.946,70: 8%
  • meer dan € 123.946,70: 4%

De kosten van de advocaat

Er zijn ook kosten (exclusief btw) verbonden aan de behandeling van een concreet dossier:

kosten van briefwisseling € 12,50 per getypt blad
kosten van aangetekend schrijven € 11,00 per getypt blad + de kosten van de aangetekende zending
kosten van dactylografie € 12,50 per getypt blad
opening van uw dossier € 75,00
verplaatsingskosten (kilometervergoeding) € 0,60 per kilometer
kosten van telecommunicatie (via telefoon, fax, e-mail) en fotokopieën € 0,50 per blad

De gerechtskosten zijn de kosten die de advocaat moet betalen aan derden in het kader van een procedure, zoals gerechtsdeurwaarders, griffies, vertalers en openbare instanties. De betaalde gerechtskosten kunnen verhaald worden op de tegenpartij als die laatste ongelijk krijgt door de rechtbank. Bovendien maakt u in dat geval aanspraak op een rechtsplegingsvergoeding.

De advocaat is sinds 1 januari 2014 btw-plichtig. Bovenop de staat van ereloon en kosten betaalt u dan 21% btw.

Pro Deo

In een aantal gevallen komt u in aanmerking voor tweedelijnsbijstand binnen het pro Deo systeem. Bezorg ons in dat geval correctie informatie aangaande uw inkomenssituatie en staaf ze met de nodige stukken.

Heeft u nog een vraag voor ons?

Bel of maak een afspraak met onze advocaat.

Contacteer ons