Deskundige strafrecht advocaat tussen Antwerpen, Brussel en Gent

Heeft u een geweldsmisdrijf of zedendelict gepleegd? Werd u zelf het slachtoffer van een diefstal, aanranding of verkrachting? Onze strafrecht advocaten pleiten voor de rechtbanken van Dendermonde, Antwerpen, Leuven, Mechelen, Brussel en Gent verdedigen de belangen van zowel daders als slachtoffers. Ze luisteren aandachtig naar uw verhaal, geven u het nodige juridische advies en loodsen u doorheen élke stap van de gerechtelijke procedure.

img-Familierecht

Waarom is een strafrecht advocaat noodzakelijk?

Het strafrecht bepaalt welk gedrag strafwaardig is en welke straffen opgelegd worden voor dit gedrag. Bij het strafrecht staat de bestraffing dus centraal. Dat is anders dan het burgerlijk recht, waarbij eerder gefocust wordt op de vergoeding van de aangerichte schade. Het strafrecht beschouwt onder andere diefstal, oplichting, moord, huiselijk geweld, seksueel misbruik en kindermisbruik als zwaar strafbare feiten.

Bent u de dader of het slachtoffer van een dergelijk misdrijf? Dan is het cruciaal u te laten bijstaan door een gespecialiseerde strafrecht advocaat. Een strafprocedure is namelijk bijzonder complex en vaak ook emotioneel geladen. Daarnaast maakt een goede argumentatie een fundamenteel verschil voor de straf, de schadevergoeding of de oplossing die geboden wordt. Onze ervaren strafrecht advocaten – gevestigd nabij Dendermonde, Aalst en Wetteren – overlopen alle mogelijkheden in uw situatie en behartigen uw belangen met hart en ziel, wat uw verhaal ook mag zijn.

De verschillende soorten misdrijven

We onderscheiden drie verschillende soorten misdrijven: overtredingen, wanbedrijven en misdaden. Overtredingen zijn de lichtste vorm van misdrijven, misdaden zijn de zwaarste. De ernst van de feiten bepaalt voor welke rechtbank u moet verschijnen en welke hoofdstraf u zult ontvangen. De rechter kan daarnaast nog bijkomende straffen opleggen. Zo kan de rechter een beroepsverbod geven, een verbeurdverklaring bevelen van specifieke goederen en bepaalde titels of rechten ontnemen.

Overtreding

Voorbeelden

 • openbare dronkenschap
 • nachtlawaai
 • verkeersovertredingen

Straffen

U ontvangt een politiehoofdstraf van de politierechtbank:

 • gevangenisstraf van maximum 7 dagen
 • werkstraf van maximum 45u
 • geldboete van maximum 25 euro (te vermeerderen met opdeciemen)

Wanbedrijf

Voorbeelden

 • fraude
 • diefstal
 • oplichting
 • slagen en verwondingen

Straffen

U ontvangt een correctionele hoofdstraf van de correctionele rechtbank:

 • gevangenisstraf van minimum 8 dagen
 • werkstraf van minimum 46u
 • geldboete van minimum 26 euro (te vermeerderen met opdeciemen)

Misdaad

Voorbeelden

 • aanranding
 • verkrachting
 • kindermisbruik
 • moord

Straffen

U ontvangt een criminele hoofdstraf van het Hof van Assisen:

 • opsluiting
 • hechtenis (bij politieke misdaden)

Juridische bijstand voor zowel daders als slachtoffers

Wordt u verdacht of beschuldigd van een misdrijf? Wordt u aangehouden door de politie? Onze strafrecht advocaten staan te allen tijde aan uw zijde, of u nu schuldig bent of niet. Ze gaan uw verhaal tot in de puntjes na, verzamelen bewijzen en vertellen wat u te doen staat als u gedagvaard wordt. Onze strafrecht advocaten bieden ook vertrouwelijk overleg, advies en bijstand vóór en tijdens een verhoring. Zo verzekeren ze dat u een gestructureerde verklaring aflegt en dat uw rechten niet geschonden worden tijdens het verhoor.

Tijdens de strafrechtelijke verdediging in de rechtbank bouwen onze strafrecht advocaten een deskundige en gegronde argumentatie op. Ze proberen verzachtende omstandigheden aan te tonen en proberen de rechter te overhalen dat u geen of geen volledige schuld treft. Onze strafrecht advocaten trachten zo uw straf aan te passen of te verminderen. De Federale Overheidsdienst biedt meer informatie over de mogelijke beslissingen die de rechter kan nemen, de straffen die u kunt ontvangen en de verschillende opties om de beslissing van de rechter aan te vechten.

Als slachtoffer van een misdrijf heeft u op emotioneel vlak vaak heel wat te verwerken. Een menselijke, eerbiedige en vertrouwelijke benadering is daarom absoluut op zijn plaats. Onze strafrecht advocaten geven u de nodige steun en informeren u over alle mogelijkheden. Als slachtoffer kunt u namelijk 3 verschillende stappen zetten:

 1. U kunt aangifte doen bij de politie, maar wordt in dat geval niet betrokken bij het onderzoek en kunt ook geen schadevergoeding eisen.
 2. U kunt zich registreren als benadeelde persoon en wordt op die manier geïnformeerd over de voortgang van uw zaak. Stapt u zelf naar de rechter en toont u aan dat de verdachte schade heeft berokkend, dan kunt u ook een schadevergoeding ontvangen.
 3. U kunt zich burgerlijke partij stellen bij de onderzoeksrechter en verzekert zo dat uw zaak verder onderzocht wordt. Beslist het Openbaar Ministerie om te vervolgen, dan kunt u via onze strafrecht advocaten pleiten voor de strafrechter en een schadevergoeding eisen.

Onze strafrecht advocaten kiezen samen met u welke actie u best onderneemt in uw situatie. Ze helpen u om een strafprocedure op te starten zodat de dader gevat en bestraft wordt. Onze strafrecht advocaten adviseren u bij een verhoring, pleiten voor u in de rechtbank en onderhandelen voor u in het geval van een minnelijke schikking. Ze proberen daarnaast de schadevergoeding te verkrijgen waarop u recht heeft. Tegelijkertijd zorgen onze strafrecht advocaten ervoor dat u zo min mogelijk betrokken wordt bij de strafrechtelijke procedure. Voor emotionele steun tijdens de gerechtelijke procedure kunt u een beroep doen op de dienst slachtofferonthaal. Meer informatie over uw rechten en de juridische procedure vindt u op de website van de Federale Overheidsdienst.

Reken op de expertise van onze strafrecht advocaten

Bij onze strafrecht advocaten kan iedereen terecht die betrokken raakte bij een misdrijf. Zowel daders als slachtoffers hebben het recht om hun verhaal te brengen en om optimaal begeleid te worden. Onze ervaren strafrecht advocaten staan garant voor een transparante communicatie, eenduidig advies, onpartijdige houding en menselijke aanpak. Ze werken samen aan uw zaak in alle vertrouwen en discretie en proberen u zoveel mogelijk te ontzorgen. Onze strafrecht advocaten hebben een diepgaande kennis van onder andere strafrecht, verkeersrecht, jeugdrecht en burgerlijk recht. Ze informeren u over uw rechten en leggen alle mogelijkheden op tafel zodat u exact weet waar u aan toe bent. Zo nemen we samen de juiste beslissingen en zetten we de juiste juridische stappen. Onze strafrecht advocaten zijn gevestigd in de driehoek Antwerpen-Brussel-Gent en zijn actief over heel Vlaanderen, van Dendermonde tot Mechelen.

background-cta

Vertel uw verhaal aan onze strafrecht advocaten

Bij de strafrecht advocaten van Advocatenbureau bent u in goede handen. Samen zoeken we naar de beste en meest menselijke oplossing voor uw zaak.

STEL ONS UW VRAAG!

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.