Ondernemingsrecht advocaat: juridische bijstand voor ondernemers

Worden uw openstaande facturen niet betaald? Heeft u nood aan ondersteuning bij geschillen, fusies of financiële problemen? Onze ondernemingsrecht advocaat staat klaar voor zowel zelfstandigen, kmo’s als grote ondernemingen. We bieden advies op maat en gaan uw uitdagingen aan via een juridisch correcte weg. We proberen u zo snel en zo veel mogelijk te ontzorgen, zodat u zich ten volle kunt focussen op uw kernactiviteit.

img-Familierecht

Wat houdt ondernemingsrecht juist in?

Als ondernemer botst u wel eens op vraagtekens, geschillen en rechtelijke kwesties. U kunt daardoor al snel in aanraking komen met het ondernemingsrecht. Dit is een tak van het burgerlijk of civiel recht die zich focust op rechtspersonen binnen ondernemingen. Het ondernemingsrecht valt uiteen in het rechtspersonenrecht enerzijds en het vennootschapsrecht anderzijds. Het rechtspersonenrecht richt zich op alle rechtspersonen, terwijl het vennootschapsrecht zich enkel bezighoudt met vennootschappen.

Geraakt u verzeild in een handelsgeschil of krijgt u te maken met debiteurs? Dan is het essentieel u goed te laten ondersteunen door een ervaren ondernemingsrecht advocaat. Onze ondernemingsrecht advocaat informeert u over uw rechten als ondernemer, adviseert, bemiddelt en onderhandelt. Ze laat alle praktische formaliteiten vlot verlopen en verdedigt tevens uw belangen in het geval van een juridische procedure. Ze pleit voor rechtbanken over heel Vlaanderen, van Dendermonde over Antwerpen tot Leuven.

Waarbij kan onze ondernemingsrecht advocaat u ondersteunen?

Onze ondernemingsrecht advocaat heeft een bijzonder breed en divers takenpakket. Ze begeleidt ondernemers bij alle uitdagingen die zich kunnen voordoen in de bedrijfscontext. We zetten hieronder uiteen over welke scenario’s het gaat en hoe we u hierbij kunnen begeleiden als ondernemingsrecht advocaat.

Onvolledige of incorrecte contracten en overeenkomsten creëren vaak discussies en geschillen binnen ondernemingen. Om problemen te voorkomen en om uw dienstverlening efficiënt te laten verlopen, is het belangrijk om duidelijke schriftelijke afspraken vast te leggen vanaf het begin.

Onze ondernemingsrecht advocaat helpt u bij het onderhandelen en stelt een contract of overeenkomst op die alle relevante informatie bevat en aan alle wettelijke vereisten voldoet. Hierbij gaat het om alle soorten contracten en overeenkomsten, van samenwerkingsovereenkomsten over commissiecontracten tot geheimhoudingscontracten. Onze ondernemingsrecht advocaat ondersteunt u daarnaast bij de opmaak van opdrachtbevestigingen en algemene voorwaarden. Wenst u een overeenkomst te beëindigen of wordt een overeenkomst niet nageleefd? Dan loodsen we u doorheen alle formaliteiten om de overeenkomst te ontbinden en/of een schadevergoeding te eisen.

In een bedrijfscontext werkt u samen met heel veel verschillende partijen en kan er wel eens verwarring of ophef ontstaan. Komt u terecht in een geschil met aandeelhouders, vennoten, leveranciers, medewerkers of klanten? Dan kunt u steeds terugvallen op onze ondernemingsrecht advocaat. Ze bedaart de gemoederen, bemiddelt en tracht het handelsgeschil of arbeidsconflict eerst via minnelijke weg op te lossen. Ze gaat rond de tafel zitten met alle betrokkenen en probeert een uitkomst te bieden waarin iedereen zich kan vinden. Leidt dit niet tot een constructieve oplossing? Dan zal onze ondernemingsrecht advocaat een juridische procedure opstarten en uw zaak verdedigen bij de Belgische rechtbank, steeds met uw belangen in het achterhoofd.

Betalen uw klanten de openstaande facturen niet of te laat? Betwisten ze de facturen? Niets is vervelender als ondernemer dan niet gewaardeerd en betaald te worden voor uw geleverde producten, diensten of prestaties. Gelukkig kunt u rekenen op onze incasso advocaat en ondernemingsrecht advocaat om de openstaande facturen te incasseren. Bij een wanbetaling zullen we eerst een minnelijke oplossing proberen zoeken. In vele gevallen kunnen we de zaak in deze fase reeds verhelpen, zonder tussenkomst van de rechtbank. Komen we toch niet tot een akkoord met uw debiteur? Dan procedeert onze incasso advocaat en ondernemingsrecht advocaat in de rechtbank om uw openstaande vordering te innen.

Bedrijven evolueren voortdurend. Fusies, overnames, managementbuy-outs en reorganisaties zijn daarom de absolute realiteit. Bij dergelijke kantelpunten komt er echter heel wat kijken: onderhandelingen, eventuele discussies, de opmaak van vertrouwelijkheids-, overname- of aandeelhoudersovereenkomsten, letters of intent, term sheets

Onze ondernemingsrecht advocaat staat u bij van A tot Z doorheen het volledige transactieproces. Ze doen due-diligence-onderzoek, inventariseren alle risico’s en bieden advies op maat. We bepalen samen uw toekomstvisie, stippelen een strategie uit en overlopen de pro’s en con’s van elke beslissing, op zowel korte als lange termijn. Onze ondernemingsrecht advocaat leidt alle onderhandelingen in goede banen en stelt de nodige contracten of overeenkomsten op. Zo garanderen we dat uw deal succesvol en zorgeloos gesloten wordt.

Wilt u een eigen zaak starten? Dan dient u eerst de juiste juridische structuur te kiezen: eenmanszaak of vennootschap. Die keuze wordt bepaald door o.a. uw beroepsactiviteiten, uw kapitaal en uw zakenpartners. Een eenmanszaak opstarten is vrij eenvoudig. U moet zich enkel inschrijven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en een btw-nummer aanvragen. U moet geen minimumkapitaal hebben en geen statuten opstellen. Een vennootschap oprichten ligt al iets moeilijker. Er bestaan namelijk tal van vennootschappen, elk met hun eigen karakteristieken: naamloze vennootschap (nv), besloten vennootschap (nv), coöperatieve vennootschap (cv), maatschap… Richt u een vennootschap op, dan dient u een financieel plan en statuten op te stellen. Bovendien gaat het gepaard met heel wat extra administratieve en juridische verplichtingen.

Onze ondernemingsrecht advocaat bestudeert uw situatie en gaat na wat uw toekomstplannen zijn. Ze bekijkt samen met u of u best een eenmanszaak of vennootschap opstart en gaat na welke vennootschapsvorm uw perfecte match is. Onze ondernemingsrecht advocaat begeleidt u bovendien bij de oprichting van uw zaak, bij de berekening en verkoop van aandelen, bij eventuele geschillen en juridische processen.

Wanneer u een zaak heeft, kan het financieel soms mislopen. Kunt u tijdelijk of eenmalig uw rekeningen niet betalen? Dan hoeft uw zaak daar nog niet onder te lijden. Als uw zaak nog toekomstperspectief heeft, kunt u een ondernemingsbemiddelaar inschakelen die uw activa reorganiseert, onderhandelt met schuldeisers en een afbetalingsplan opstelt. Komt u niet tot een minnelijk akkoord met de schuldeisers? Dan kunt u een gerechtelijke reorganisatie aanvragen via een verzoekschrift bij de ondernemingsrechtbank. Deze procedure kan resulteren in een minnelijk akkoord, collectief akkoord of overdracht onder gerechtelijk gezag. Lopen uw schulden te hoog op en kunnen bemiddeling of gerechtelijke reorganisatie geen uitweg meer bieden? Dan kunt u enkel nog opteren voor een faillissement.

Welke situatie zich ook voordoet, op onze ondernemingsrecht advocaat kunt u rekenen. Ze gaat een vertrouwelijk gesprek met u aan, analyseert uw situatie, licht alle mogelijkheden toe en biedt deskundig advies. Zo kunt u knopen doorhakken met kennis van zaken. Onze ondernemingsrecht advocaat treedt daarnaast op als ondernemingsbemiddelaar en/of begeleidt uw faillissement op een juridisch correcte manier.

Als onderneming probeert u uiteraard altijd hoogwaardige producten te verkopen en hoogwaardige diensten te verlenen. Soms komt u echter in aanraking met klanten of leveranciers die ontevreden zijn over uw productaanbod of dienstverlening. Ze kunnen tevens beweren schade geleden te hebben door uw toedoen. Als ondernemer bent u namelijk aansprakelijk als u of uw werknemers schade berokkenen aan zaken of personen. Sluit daarom zeker een aansprakelijkheidsverzekering af zodat u reeds een eerste bescherming heeft. Bovendien kunt u als onderneming zelf ook schade ondervinden als bijvoorbeeld uw onderaannemer, accountant, belastingadviseur of notaris ernstige fouten maakt.

Wilt u de aansprakelijkheid betwisten of zelf iemand aansprakelijk stellen? Dan is het verstandig een advocaat aansprakelijkheidsrecht of ondernemingsrecht advocaat onder de arm te nemen. Onze ondernemingsrecht advocaat luistert naar uw verhaal, informeert u over uw rechten en plichten, onderhandelt, bemiddelt en helpt u gepast te reageren op schadeclaims. Onze ondernemingsrecht advocaat onderzoekt daarnaast de feiten, verzamelt bewijzen en procedeert in de rechtbank indien nodig.

Laat u bijstaan door onze ondernemingsrecht advocaten

Een bedrijf besturen is niet altijd eenvoudig. Zeker wanneer u geconfronteerd wordt met handelsgeschillen, arbeidsconflicten, wanbetalers, ontevreden klanten of financiële moeilijkheden. Wenst u juridisch advies en juridische bijstand als onderneming? Laat u dan zeker ondersteunen door de ondernemingsrecht advocaat van Advocatenbureau. Dankzij onze jarenlange ervaring, uitvoerige juridische knowhow en onuitputtelijke strijdvaardigheid weten we steeds de gepaste oplossing te bieden voor uw situatie. We gaan uiterst efficiënt en doelgericht te werk, wat resulteert in minimale kosten en maximale baten. Onze ondernemingsrecht advocaat hanteert bovendien een transparante houding en garandeert een open communicatie zodat u steeds weet hoe uw zaak verloopt. Ons advocatenkantoor is tevens makkelijk bereikbaar te midden van de driehoek Antwerpen-Gent-Brussel. Onze ondernemingsrecht advocaat is actief in o.a. Dendermonde, Antwerpen, Mechelen, Leuven, Brussel en Gent.

background-cta

Op zoek naar een deskundige ondernemingsrecht advocaat?

Bij Advocatenbureau komt u terecht bij een ondernemingsrecht advocaat met een diepgaande juridische kennis en een onvermoeibaar doorzettingsvermogen.

STEL ONS UW VRAAG!

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.