Doe een beroep op onze gekwalificeerde advocaat verkeersrecht

Heeft u een zware verkeersovertreding begaan? Of bent u zelf slachtoffer geworden van een verkeersongeval? In beide gevallen verdedigt onze advocaat verkeersrecht uw belangen, met kennis van zaken. We hebben reeds een jarenlange ervaring als advocaat verkeersrecht en bieden u daarom steeds deskundig advies en de juiste ondersteuning. We behandelen de meest uiteenlopende dossiers omtrent o.a. verkeersinbreuken, snelheidsovertredingen, alcoholintoxicaties en vluchtmisdrijven.

img-Familierecht

Wanneer heeft u een advocaat verkeersrecht nodig?

Vandaag de dag nemen we snel de auto, scooter of fiets als we een meeting, uitstapje of etentje gepland hebben. Het is tegenwoordig zo makkelijk en snel om ons op die manier voort te bewegen. Helaas is een verkeersovertreding of ongeval snel gebeurd. Misschien bent u gehaast en heeft u te snel of door het rood licht gereden. Misschien beslist u te rijden zonder rijbewijs of onder invloed van alcohol of drugs. En misschien raakt u zelf verwond doordat een andere weggebruiker fouten begaat.

Om álle weggebruikers te beschermen geldt het Belgische verkeersreglement op de openbare wegen. Wie regels overtreedt, kan daarom wel eens een boete of dagvaarding van de politierechtbank in de bus krijgen. In sommige gevallen verliest u ook uw rijbewijs of krijgt u een gevangenisstraf. Heeft u nood aan juridische bijstand? Onze advocaat verkeersrecht stemt haar aanpak volledig af op uw situatie. Ze verdedigt u in de rechtbank, betwist uw aansprakelijkheid of eist een schadevergoeding. Onze advocaat verkeersrecht pleit over gans Vlaanderen, in o.a. Antwerpen, Dendermonde, Leuven, Mechelen, Brussel en Gent.

Mogelijke overtredingen en bijhorende straffen

In het verkeer kunt u – al dan niet moedwillig – een verkeers- of snelheidsovertreding begaan, een verkeersongeval veroorzaken, vluchtmisdrijf plegen, rijden zonder rijbewijs of rijden onder invloed van drugs of alcohol. Daarnaast kunt u zelf aangereden worden en fysieke schade ondervinden als weggebruiker. Onze advocaat verkeersrecht legt hieronder uit wat deze inbreuken concreet inhouden, wat de mogelijke gevolgen zijn en hoe ze u hierin kan ondersteunen.

Er zijn verschillende gradaties in verkeersovertredingen of verkeersinbreuken. We maken een onderscheid tussen een overtreding van de eerste, tweede, derde en vierde graad. Voor elk type overtreding geldt een andere boete of straf. Bij een overtreding van de vierde graad brengt u de veiligheid van de weggebruikers drastisch in gevaar. Begaat u een dergelijke overtreding, dan wordt u quasi altijd gedagvaard en kunt u best een advocaat verkeersrecht inschakelen. Op wegcode.be ontdekt u alvast de verschillende boetes die u kunt ontvangen. Wilt u uw boete betwisten of moet u voor de rechtbank verschijnen? Aarzel dan niet om onze deskundige advocaat verkeersrecht onder de arm te nemen.

Overtreding van de eerste graad Overtreding van de tweede graad Overtreding van de derde graad Overtreding van de vierde graad
Voorbeelden
 •  geen gordel dragen
 • geen richtingaanwijzers gebruiken
 • ’s nachts fietsen zonder verlichting
 • rijden op bus- of pechstrook
 • niet-handsfree bellen achter het stuur
 • rechts inhalen
 • gevaarlijk/hinderlijk parkeren
 • parkeren op een parkingplek voor mindervaliden
 • door het rood licht rijden
 • inhaalverbod of politiebevel negeren,
 • ’s nachts zonder licht rijden
 • een witte lijn overschrijden
 • spookrijden
 • straatraces houden
 • verkeerstekens negeren
 • zich op de overweg begeven als de slagbomen naar beneden zijn
Straffen een boete (van 58 tot 2000 euro) een boete (van 116 tot 2000 euro) en een mogelijk rijverbod (van 8 dagen tot 5 jaar) een boete (van 174 tot 4000 euro) en een mogelijk rijverbod (van 8 dagen tot 5 jaar) een boete (van 473 tot 4000 euro) en een verplicht rijverbod (van 8 dagen tot 5 jaar)

Beging u een snelheidsovertreding en werd u geflitst? Dan kunt u niet alleen een boete, proces-verbaal of rijverbod ontvangen, maar ook een dagvaarding. De uiteindelijke straf hangt af van diverse factoren: de snelheid waarmee u reed, de toegelaten snelheid, de omstandigheden en uw voorgeschiedenis. Op wegcode.be vindt u een overzicht van de mogelijke boetes en kunt u uw snelheidsboete reeds zelf berekenen. De boetes variëren van 53 tot 4000 euro en kunnen u een mogelijk of verplicht rijverbod opleveren van 8 dagen tot 5 jaar. Schakel gerust onze advocaat verkeersrecht in om u te verdedigen tijdens een mogelijke procedure.

Rijden zonder rijbewijs verloopt niet onbestraft. Volgens de Belgische wet moet iedere bestuurder in bezit zijn van het juiste rijbewijs én dit rijbewijs kunnen voorleggen bij controles. Beschikt u niet over een rijbewijs voor het voertuig dat u bestuurt? Of weigert u uw rijbewijs te tonen? Rijden zonder rijbewijs levert u een geldboete op tot wel 16.000 euro en een mogelijk rijverbod van 8 dagen tot 5 jaar. Onze advocaat verkeersrecht heeft een diepgaande kennis van de verkeerswetten en staat uiteraard klaar om u te ondersteunen met juridisch advies.

Rijden onder invloed van alcohol is bijzonder gevaarlijk en wordt ook streng bestraft. De boetes worden afgestemd op de alcoholconcentratie in uw uitgeademde lucht of bloed op het moment van de politiecontrole. Rijden onder invloed van alcohol resulteert in een boete van 105 tot 16.000 euro en een tijdelijk rijverbod van 2 tot 6 uur. Daarnaast kan uw rijbewijs onmiddellijk ingetrokken worden en kunt u gedagvaard worden voor de politierechtbank. Op wegcode.be vindt u een overzicht van alle mogelijke strafbepalingen bij alcoholintoxicaties. Deze straffen gelden ook wanneer u een bestuurder begeleidt met het oog op scholing terwijl u zelf in een dronken toestand verkeert. Onze advocaat verkeersrecht staat aan uw zijde bij mogelijke procedures.

U kunt niet alleen bestraft worden voor het rijden onder invloed van alcohol, maar ook voor het rijden onder invloed van drugs, zoals cocaïne, XTC, heroïne en cannabis. Wanneer u gaat rijden onder invloed van drugs, vormt u namelijk een groot gevaar in het verkeer. U ontvangt – al dan niet gecombineerd – een boete van 200 tot 16.000 euro, een tijdelijk rijverbod of een dagvaarding. Daarnaast kan uw rijbewijs onmiddellijk ingetrokken worden. Wordt u binnen de drie jaar opnieuw betrapt op het rijden onder invloed van drugs, dan riskeert u zelfs een gevangenisstraf of een levenslang rijverbod. Onze advocaat verkeersrecht legt uit welke stappen u moet zetten en behartigt uw belangen in de rechtbank.

Veroorzaakte u een verkeersongeval door te rijden onder invloed, te snel te rijden of gevaarlijk rijgedrag? Raakten anderen hierdoor ernstig verwond of maakte u dodelijke slachtoffers? We spreken over een verkeersongeval met zwaar letsel of dood door schuld als het duidelijk aantoonbaar is dat u schuld heeft aan het ongeval. In deze situatie kunt u zware straffen opgelegd krijgen en is een deskundige advocaat verkeersrecht onmisbaar. Onze advocaat verkeersrecht luisteren aandachtig naar uw verhaal, verzamelen alle bewijzen en verdedigen uw zaak vurig in de rechtbank. Onze advocaat pleit voor de rechtbanken van o.a. Dendermonde, Antwerpen, Leuven, Mechelen, Brussel en Gent.

Bent u er zich van bewust dat u een verkeersongeval veroorzaakt heeft? Maar vlucht u toch om niet schuldig te lijken? In dat geval pleegt u een vluchtmisdrijf en mag u zich aan strenge straffen verwachten. U zult in deze situatie zeker ook een advocaat verkeersrecht nodig hebben. Veroorzaakte u enkel stoffelijke schade, dan ontvangt u een geldboete tot 16.000 euro en een gevangenisstraf tot 6 maanden. Veroorzaakte u een ongeval met gewonden of doden, dan ontvangt u een geldboete tot 40.000 euro, een gevangenisstraf tot 4 jaar en een (tijdelijk) rijverbod. U moet tevens uw rijexamen opnieuw afleggen en een psychologisch onderzoek ondergaan. Pleegt u opnieuw een vluchtmisdrijf binnen de 3 jaar, dan krijgt u nog grotere boetes en een nieuwe gevangenisstraf. Onze advocaat verkeersrecht maakt uitgebreid de tijd om uw versie van het verhaal te onderzoeken. Ze biedt advies op maat en pleiten voor u in de rechtbank.

Wat kan onze advocaat verkeersrecht voor u betekenen?

Een fikse geldboete, rijverbod, dagvaarding… Fouten in het verkeer resulteren al snel in zware straffen. Daarnaast kunt u zelf slachtoffer worden in het verkeer en stoffelijke, fysieke of mentale schade ondervinden. Onze ervaren advocaat verkeersrecht neemt het heft graag in handen om uw zaak zo spoedig mogelijk op te lossen en uw eventuele straffen te minimaliseren. Vanuit een open, transparante, empathische en strijdvaardige houding polsen we naar uw verhaal, bieden we advies en verdedigen we u in de rechtbank. We streven hierbij steeds naar uiterste rechtvaardigheid en houden uw belangen te allen tijde in ons achterhoofd. De advocaat verkeersrecht van ons advocatenkantoor bevindt zich tussen Aalst, Dendermonde, Stekene, Sint-Niklaas en Beveren, te midden van de driehoek Antwerpen-Brussel-Gent, en is bijgevolg ook makkelijk bereikbaar. Onze advocaat pleit over heel Vlaanderen, van Antwerpen en Oost-Vlaanderen tot Vlaams-Brabant.

background-cta

Vertrouw uw zaak toe aan onze advocaat verkeersrecht

Bent u de dader of het slachtoffer van een verkeersovertreding? Heeft u gereden zonder rijbewijs, onder invloed van drugs of alcohol? Onze advocaat verkeersrecht biedt juridische bijstand.

STEL ONS UW VRAAG!

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.