Ontvang gratis juridische bijstand van onze advocaat jeugdrecht

Bent u minderjarig en dader van een als misdrijf omschreven feit (MOF)? Bent u het slachtoffer van een mishandeling, aanranding of verkrachting? In beide gevallen heeft u recht op gratis juridisch advies en ondersteuning van een advocaat jeugdrecht. Onze jeugdadvocaat mr. Kourouklis neemt uitgebreid de tijd om te luisteren en behartigt de belangen van alle minderjarigen die in aanraking komen met de jeugdrechtbank.

img-Familierecht

Velen zien hun jeugd als de mooiste tijd van hun leven, maar voor sommigen is deze periode mentaal of financieel zwaar. Misschien komt u in een slecht milieu terecht en overtreedt u bepaalde regels. Of misschien wordt u zelf getroffen door een geweldpleging, diefstal, verkrachting of mishandeling. Bevindt u zich in een van deze situaties en bent u minderjarig? Dan komt u in aanraking met het Belgische jeugdrecht. Jongeren worden door de rechtbank namelijk op een andere manier behandeld dan volwassenen.

Wat uw verhaal ook mag zijn, onze advocaat jeugdrecht staat voor u klaar. Onze jeugdadvocaat luistert aandachtig naar uw versie van de feiten, overloopt welke stappen u best onderneemt, biedt advies op maat en pleit indien nodig voor de rechtbanken van Antwerpen, Dendermonde, Leuven, Mechelen, Brussel of Gent. Dit verloopt doorgaans volledig gratis, zodat u zich over het kostenplaatje alvast geen zorgen hoeft te maken. Onze advocaat jeugdrecht heeft bovendien een strikt beroepsgeheim en zal de inhoud van de gesprekken dus nooit delen met de politie, uw ouders of uw school.

In welke situaties kunt u onze advocaat jeugdrecht inschakelen?

U kunt bij onze advocaat jeugdrecht terecht in heel wat verschillende omstandigheden. Hieronder overlopen we over welke situaties het precies gaat, wat de mogelijke sancties zijn en hoe mr. Kourouklis u hierin kan bijstaan als jeugdadvocaat.

Beging u een als misdrijf omschreven feit (MOF), zoals het dealen van drugs of het plegen van een diefstal? Dan moet u niet voor de strafrechter, maar voor de jeugdrechter verschijnen. Die zal u niet bestraffen, maar wel maatregelen opleggen. U bent namelijk pas strafbekwaam vanaf 18 jaar. Bij een leeftijd van 16 of 17 jaar en bij heel specifieke misdrijven (moord, doodslag, verkrachting, terroristische aanslagen…) kan u echter wel bestraft worden als volwassene, i.e. bijvoorbeeld met voorlopige hechtenis of een gevangenisstraf. In dat geval spreken we over ‘uithandengeving’. Eens u ‘uit handen gegeven’ bent, kunt u niet meer terugvallen op het jeugdbeschermingsrecht.

Over welke maatregelen gaat het dan concreet? Bent u jonger dan 12 jaar als u de MOF pleegt, dan ontvangt u een berisping, intensieve educatieve begeleiding of opvolging door een bevoegde sociale dienst. Bent u ouder dan 12 als u de MOF pleegt, dan krijgt u een verplichte begeleiding of wordt u geplaatst in een gesloten inrichting. Onze advocaat jeugdrecht ondersteunt en adviseert zowel daders als slachtoffers van een als misdrijf omschreven feit (MOF). Jeugdadvocaat mr. Kourouklis biedt advies vóór of tijdens uw verhoring, vertelt wat uw rechten zijn en verdedigt u tijdens een mogelijk gerechtelijk proces.

Een verontrustende opvoedingssituatie (VOS) is een leefsituatie die zodanig moeilijk is dat jeugdhulpverlening noodzakelijk wordt voor de jongere en de ouder(s). Dit is het geval wanneer:

  • de sociale, intellectuele, morele of affectieve ontwikkelings- en ontplooiingskansen van de jongere in gevaar komen (bv. armoede, verwaarlozing, ouders voldoen niet aan onderhoudsplicht…)
  • de psychische, fysieke of seksuele integriteit van de jongere of van (een of meerdere van) de gezinsleden geschonden wordt (bv. aanranding, verkrachting, mishandeling…)

Een jeugdhulpverlener zal de verontrustende opvoedingssituatie (VOS) altijd eerst proberen op te lossen via vrijwillige hulpverlening. Baat dit niet of is de situatie zodanig ernstig, dan kunnen de hulpverlener, de jongere, de ouders en/of een vertrouwenspersoon het gezin aanmelden bij een gemandateerde voorziening, zoals het Ondersteuningscentrum Jeugdzorg (OCJ) of het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling (VK). Zij bekijken of gerechtelijke of gedwongen hulpverlening vereist is vanuit een maatschappelijke noodzaak. Achten zij dit noodzakelijk, dan komt het dossier terecht bij het Openbaar Ministerie en bij de jeugdrechter.

De jeugdrechter zal beslissen over de aard en de duur van de hulpverlening en wordt hierin ondersteund door de Sociale Dienst Jeugdrechtbank (SDJ). Het gaat hier concreet over maatregelen (geen bestraffing), zoals een berisping, verplichte contextbegeleiding of uithuisplaatsing. Bevindt u zich zelf in een verontrustende opvoedingssituatie (VOS)? Onze advocaat jeugdrecht staat u bij op mentaal en juridisch vlak. Ze biedt een luisterend oor, bekijkt stap voor stap welke juridische acties u best neemt en behartigt uw belangen tijdens juridische procedures.

Een gemeentelijke administratieve sanctie (GAS-boete) is een straf of boete die de gemeente oplegt wanneer iemand het gemeentereglement overtreedt. Het kan hierbij gaan om een verstoring van de openbare rust (nachtlawaai…), openbare veiligheid (hinder veroorzaken, voetpad niet sneeuwvrij maken…) of openbare gezondheid (sluikstorten, wildplassen…). Elke gemeente beslist zelf vanaf welke leeftijd ze GAS-boetes opleggen, maar meestal is dit reeds vanaf 14 jaar. Als minderjarige kunt u een boete krijgen van maximum 175 euro en een gemeenschapsdienst van maximum 15 uur. Als meerderjarige is dit respectievelijk maximum 350 euro en 30 uur.

Jongeren van 16 of 17 jaar hebben het recht op gratis, verplichte GAS-bemiddeling. Hierbij vindt er een constructief gesprek plaats tussen de jongere en de benadeelde partij, onder begeleiding van de GAS-bemiddelaar. Samen wordt er naar een oplossing gezocht. De jongere zal bijvoorbeeld een werkstuk moeten maken, een taak moeten vervullen voor de stadsdienst of de schadevergoeding moeten vereffenen. Deze GAS-bemiddeling bepaalt de uiteindelijke geldsom die de jongere zal moeten betalen. Heeft u als minderjarige een GAS-boete ontvangen en wenst u juridisch advies? Wilt u de GAS-boete aanvechten? Onze deskundige advocaat jeugdrecht adviseert, bemiddelt en verdedigt uw zaak bij de jeugdrechtbank.

Eerstelijnsbijstand en tweedelijnsbijstand, wat is het verschil?

Of u nu een MOF pleegde, in een VOS belandt of een GAS-boete ontvangt, als minderjarige heeft u altijd recht op gratis juridisch advies. Dit kan zowel via de eerstelijnsbijstand (Commissie voor Juridische Bijstand) ofwel via de tweedelijnsbijstand (Bureau Voor Juridische Bijstand). Onze advocaat jeugdrecht legt hieronder kort uit wat het verschil is tussen beide.

De juridische eerstelijnsbijstand wordt voorzien door de Commissie voor Juridische Bijstand (CJB). Op vaste momenten kunt u in o.a. justitiehuizen en OCMW’s bij advocaten jeugdrecht terecht voor gratis oriënterend advies. Ze bieden een eerste ondersteuning en geven een antwoord op eerder eenvoudige juridische vragen. De jeugdadvocaten vertellen u bijvoorbeeld hoe u moet reageren op brieven, bij welke diensten u te rade moet gaan en of u aanwezig moet zijn op een zitting. U zult bij de eerstelijnsbijstand dus geen diepgaand advies ontvangen en uw dossier zal ook niet ten gronde aangepakt worden. Daarvoor moet u bij de tweedelijnsbijstand zijn.

De juridische tweedelijnsbijstand wordt voorzien door het Bureau voor Juridische Bijstand (BJB). U kunt het BJB hiervoor contacteren of zelf een bevoegde advocaat jeugdrecht aanspreken. Deze jeugdadvocaat zal u gratis uitvoerig juridisch advies geven en zal u vertegenwoordigen in de jeugdrechtbank indien nodig.

Vertrouw uw verhaal toe aan onze advocaat jeugdrecht

Komt u in contact met de jeugdrechtbank als minderjarige dader of slachtoffer? Heeft u nood aan advies of juridische bijstand? Onze advocaat jeugdrecht steunt op een jarenlange ervaring en staat aan uw zijde van begin tot eind. Mr. Kourouklis ontvangt u met een open, empathische en onpartijdige houding, informeert u over uw rechten, biedt mogelijke oplossingen en verdedigt uw zaak met hart en ziel bij de jeugdrechtbank. Uw belangen staan hierbij volledig voorop. Bij Advocatenbureau komt u terecht bij een gekwalificeerde advocaat jeugdrecht die van aanpakken weet en uw zaak behandelt met grote strijdvaardigheid, in alle vertrouwen en discretie. Onze advocaat jeugdrecht bevindt zich tevens tussen Antwerpen, Gent en Brussel en is daardoor heel makkelijk te bereiken. Ze pleit voor de rechtbanken van o.a. Antwerpen, Dendermonde, Leuven, Mechelen, Brussel en Gent.

background-cta

Vraag gratis juridische bijstand aan als minderjarige

Heeft u een als misdrijf omschreven feit (MOF) gepleegd of belandt u in een verontrustende opvoedingssituatie (VOS)? Contacteer onze advocaat jeugdrecht en laat u gratis ondersteunen.

STEL ONS UW VRAAG!

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.