De verblijfsregeling bij echtscheidingen

Besluiten u en uw partner om te scheiden en heeft u samen een of meerdere kinderen? Ook voor hen brengt een echtscheiding een moeilijke periode met zich mee. Een kind heeft het recht op contact zowel met de moeder als de vader. Onze advocaat familierecht mr. Elektra Kourouklis luistert naar uw persoonlijke verhaal en tracht een zo correct mogelijke verblijfsregeling uit te werken voor uw kind(eren). 

img-Familierecht

Wat is de verblijfsregeling precies?

Zodra de ouders niet meer samenwonen, wordt er een verblijfsregeling opgemaakt voor minderjarige kinderen. Hierbij is het belangrijk dat de ouders het gezag gezamenlijk uitoefenen. Als een ouder het gezag eenzijdig uitoefent, dan behoudt de andere ouder het recht op persoonlijk contact met het kind via een omgangsregeling.

Wat is een ideale verblijfsregeling?

De wetgever geeft er vanaf een bepaalde leeftijd de voorkeur aan om een gelijke co-ouderschap regeling toe te kennen aan beide ouders. Toch houdt onze familierecht advocaat rekening met enkele tegenindicaties die erop wijzen dat een andere verblijfsregeling beter past bij de kinderen.

 • een gelijk verdeeld verblijf met een week-weekregeling of met kortere wissels
 • 1 weekend op 2 bij de ene ouder, de rest van de periode bij de andere
 • een 9/5-regeling waarbij de kinderen 9 dagen bij de ene ouder verblijven en vervolgens 5 bij de andere

De rechter kijkt in eerste instantie na of de belangen van de kinderen voldoende beschermd worden. Andere criteria waarmee rekening wordt gehouden:

 • de wens van de kinderen (afhankelijk van de leeftijd)
 • de jobinvulling van beide partijen
 • de afstand tussen de woonplaatsen
 • de verstandhouding tussen de ouders

Kinderen vanaf 12 jaar kunnen ook gehoord worden door de rechter indien ze dat wensen. Uitzonderlijk kan dat ook bij jongere kinderen.

De rechtbank kan de verblijfsregeling ook aanpassen:

 • wanneer het kind dat wenst
 • wanneer het kind niet gelukkig is in een nieuw samengesteld gezin
 • wanneer het praktisch onmogelijk wordt doordat een ouder verhuist

Een verblijfsregeling op maat van het kind

Onze familierecht advocaat mr. Elektra Kourouklis hecht waarde aan een persoonlijke aanpak en luistert nauwgezet naar uw verhaal. Samen met u gaat ze op zoek naar de beste verblijfsregeling voor uw kind. Ze bekijkt als eerste of een akkoord tot de mogelijkheden behoort, door de tegenpartij uit te nodigen voor een gezamenlijk overleg. Het kind ervaart meer rust en de procedure is veel minder complex, sneller afgerond en minder kostelijk. Ze kan de rechtbank ook vragen om de zaak door te verwijzen naar de kamer voor minnelijke schikking. Daar tracht de rechter de partijen tot een akkoord te begeleiden in een vertrouwelijk kader.

Mr. Elektra Kourouklis kan u inlichten over alle aspecten die een invloed uitoefenen op de toe te kennen verblijfsregeling. Ze is gespecialiseerd in het familierecht en is daarnaast ook jeugdadvocate. Ze kan goed inspelen op de wensen van de kinderen en dit vervolgens vertolken voor de rechtbank.
Komen de standpunten van de partijen niet overeen, dan is een procedure voor de rechtbank aangewezen. In dat geval zal mr. Elektra Kourouklis er alles aan doen om uw gelijk te behalen voor de rechtbank. Met veel inzet, precisiewerk en strijdvaardigheid zal zij uw zaak verdedigen.

background-cta

Een verblijfsregeling uitwerken waar iedereen zich goed bij voelt?

STEL ONS UW VRAAG!

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.