Ontvangen of betalen van onderhoudsgeld of partneralimentatie

Na een echtscheiding wilt u het liefst zo snel mogelijk uw leven verderzetten, zonder al te grote veranderingen. Bij een echtscheiding met onderlinge toestemming (EOT) kan u in samenspraak met uw ex-echtgenoot beslissen of er onderhoudsgeld betaald moet worden. Is er sprake van een echtscheiding door onherstelbare ontwrichting (EOO), dan zal de rechtbank oordelen over het alimentatiegeld. Onze familierecht advocaat mr. Elektra Kourouklis zal aandachtig naar uw verhaal luisteren en u begeleiden naar een gunstige situatie waarbij uw levensstandaard min of meer onveranderd blijft.

img-Familierecht

Heeft iedereen recht op onderhoudsgeld?

Het is de wanverhouding tussen de financiële situaties van de ex-echtgenoten die aan de basis ligt van het onderhoudsgeld. Als de financiële situatie van een van de twee wijzigt, zal ook de onderhoudsbijdrage veranderen.

Een echtgenoot kan het recht op de onderhoudsuitkering verliezen als hij of zij een bewezen zware fout maakte waardoor het huwelijk niet verdergezet kan worden, bijvoorbeeld bij overspel, partnergeweld, mishandeling of andere gewelddaden. Daarnaast is er nog de ‘exceptie van luiheid’. Een ex-echtgenoot kan de aanspraak op onderhoudsgeld of partneralimentatie verliezen als er sprake is van ‘stilzitten’.

Hoelang moet het onderhoudsgeld betaald worden?

Doorgaans is de looptijd van de onderhoudsbijdrage gelijk aan de duurtijd van het huwelijk. De rechter bepaalt of een langere of kortere termijn nodig is. Het onderhoudsgeld wordt stopgezet van zodra de alimentatie-ontvanger in een nieuw huwelijk stapt of opnieuw gaat samenwonen.

Hoeveel bedraagt het onderhoudsgeld?

Om de partneralimentatie te berekenen, houdt de rechter rekening met een aantal zaken:

  • de referentiestandaard

– De behoefte van de alimentatie-ontvanger moet gedekt worden.

  • de draagkracht van beide ex-partners

– Wat zijn de huidige inkomsten en mogelijkheden op de arbeidsmarkt van de alimentatie-ontvanger? Ook de werkelijke inkomsten en lasten van de alimentatiebetaler worden onder de loep genomen.

  • de maximumgrens

– Het onderhoudsgeld kan niet meer bedragen dan 1/3e van het netto-inkomen van de alimentatiebetaler.

De fiscaliteit van het onderhoudsgeld

U kan het betaalde onderhoudsgeld fiscaal inbrengen ten belope van 80%. Degene die de onderhoudsbijdrage ontvangt, zal ook voor 80% van dat bedrag belast worden.

Wat doet onze familierecht advocaat?

Voor de berekening van de alimentatie dient er heel wat financiële informatie vergaard te worden. Onze familierecht advocaat mr. Elektra Kourouklis heeft al een ruime ervaring opgebouwd omtrent alimentatiezaken. Haar goede kennis van financiën in combinatie met een menswaardige aanpak zorgen voor een feilloze behandeling van uw dossier.

background-cta

Laat u uitgebreid informeren en bijstaan door onze familierecht advocaat

STEL ONS UW VRAAG!

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.