Menswaardige juridische bijstand door onze echtscheidingsadvocaat

Ondervindt u op dit moment relatie- of echtelijke moeilijkheden? Zoekt u een echtscheidingsadvocaat die u op een persoonlijke en empathische manier kan bijstaan bij de verdediging van uw rechten en die u de nodige kennis van zaken bezorgt? Onze advocaat mr. Elektra Kourouklis is gespecialiseerd in echtscheidingen en neemt uitgebreid de tijd om naar uw verhaal te luisteren.

img-Familierecht

Echtscheidingen

We streven ernaar om een zo gunstig mogelijke oplossing te bekomen, zowel voor u als uw ex-partner. Samen met u gaan we na of er een overeenkomst gesloten kan worden over uw vermogen en/of gezin en of er sprake is van een echtscheiding met onderlinge toestemming (EOT). In dat geval leggen we het akkoord voor aan de rechtbank.
Kan u geen akkoord sluiten en wilt u de aanzet geven tot een echtscheidingsprocedure? In dat geval leggen we de echtscheiding op grond van onherstelbare ontwrichting (EOO) voor aan de familierechtbank.

Echtscheiding met onderlinge toestemming (EOT)

Deze procedure voert u samen met uw ex-partner. Onze echtscheidingsadvocaat kan een van de twee of beiden bijstaan. Mr. Elektra Kourouklis maakt een volledig akkoord op in een familierechtelijke en vermogensrechtelijke overeenkomst. Op die manier wordt elke discussie op lange termijn uitgesloten. Onze echtscheidingsadvocaat staat u bij zodat u niets over het hoofd ziet en zorgt ervoor dat alles fiscaal geoptimaliseerd wordt en juridisch sluitend is. Zodra de overeenkomsten op punt staan, dienen we een verzoekschrift in voor de familierechtbank. Het Openbaar Ministerie (OM) kijkt na of de belangen van de kinderen niet worden geschaad door de regeling in de familierechtelijke overeenkomst en zal hierover een advies formuleren. Wordt er aan alle voorwaarden voldaan, dan spreekt de rechter de echtscheiding uit en homologeert hij of zij de regeling m.b.t. de kinderen in een vonnis.

Om met volledige toestemming te kunnen scheiden, dienen er twee overeenkomsten opgemaakt te worden:

Hierin wordt alles geregeld wat niet met de verdeling van het vermogen te maken heeft. De belangrijkste pijlers zijn:

 • het ouderlijke gezag, de omgangsregeling en dus het verblijf van de kinderen
 • het persoonlijke onderhoudsgeld en de alimentatie voor de kinderen
 • de verblijfplaats van de echtgenoten tijdens de echtscheidingsprocedure
 • het ten laste nemen van de schulden tijdens de echtscheidingsprocedure
 • de toekenning van de kinderbijslag en het fiscaal voordeel

Onze echtscheidingsadvocaat geeft u een duidelijk inzicht in de zaken waarover u overeenkomsten sluit, zoals:

 • de juridische gevolgen van de EOT en de beperkte mogelijkheden om hier later nog van af te wijken
 • de optimalisatie van het fiscaal voordeel
 • het ouder worden van de kinderen en de mogelijkheid om daarop te anticiperen

De vermogensrechtelijke overeenkomst bevat alles wat het gezamenlijke vermogen betreft. Om het vermogen te verdelen, dient evenals een overeenkomst getroffen te worden over:

 • de verdeling van meubels
 • de verdeling van wagens
 • de verdeling van de woning
 • de verdeling van de schulden
 • de verdeling van groepsverzekeringen, pensioenspaarfondsen, …

Echtscheiding door onherstelbare ontwrichting (EOO)

Kunt u maar een gedeeltelijk of helemaal geen akkoord bereiken, dan kan u scheiden via de procedure van een echtscheiding door onherstelbare ontwrichting (EOO). Die kent drie verschijningsvormen:

Hier wordt de echtscheiding onmiddellijk toegekend omdat er ernstige feiten gebeurd zijn die de verderzetting van het huwelijk onmogelijk maken. Voorbeelden van zulke feiten zijn:

 • geweldpleging door een van de partners
 • het verlaten van de echtelijke woonst
 • bedrog
 • middelengebruik

De rechter kan oordelen dat de partij die de feiten gepleegd heeft, de gerechtskosten moet betalen. Ook kan de rechter hem of haar bepaalde rechten ontnemen, waardoor het huwelijksleven niet verdergezet kan worden. De partner kan hierdoor het recht op persoonlijk onderhoudsgeld verliezen.

De echtscheiding kan worden uitgesproken als beide partijen akkoord gaan om te scheiden, maar geen akkoord vinden over alle andere maatregelen. De enige voorwaarde is dat er een feitelijke scheiding bestaat van drie of zes maanden, waardoor een echtscheiding kan worden toegekend.

Wanneer slechts één echtgenoot de echtscheiding aanvraagt en de andere niet akkoord gaat, dan zal de echtscheiding toch worden toegekend wanneer de partijen één jaar feitelijk gescheiden leven. Een echtgenoot kan de tegen hem of haar gevorderde echtscheiding dus maximum één jaar tegenhouden.

Laat u bijstaan door een menswaardige echtscheidingsadvocaat

Naargelang uw situatie gaan we na welke echtscheidingsprocedure het best aansluit bij uw wensen. Onze echtscheidingsadvocaat zal steeds de kortste en meest betaalbare procedure adviseren waarin uw rechten gewaarborgd worden. Een echtscheidingsadvocaat is aangewezen voorafgaand of tijdens de echtscheiding, omdat er veel verschillende mogelijkheden bestaan om te scheiden. Bovendien bent u hierdoor zeker dat u geen belangrijke zaken over het hoofd ziet.
Het is bovendien aangeraden om voor een advocaat te kiezen die gespecialiseerd is in het familierecht, zoals mr. Elektra Kourouklis. Onze echtscheidingsadvocaat zal u begeleiden bij de verschillende stappen. Ze probeert om zoveel mogelijk akkoorden te bereiken in alle familiedossiers om vechtscheidingen te voorkomen.

background-cta

Wilt u graag een persoonlijk gesprek met onze echtscheidingsadvocaat?

STEL ONS UW VRAAG!

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.