Ervaren advocaat familierecht tussen Antwerpen, Brussel en Gent

Wilt u de echtscheiding aanvragen? Heeft u vragen rond uw erfenis verdeling? Bent u van plan om een kind te adopteren? Mr. Kourouklis, onze advocaat familierecht, staat voor u klaar met eerlijk advies, juridische begeleiding en een persoonlijke aanpak. Ze luistert actief naar uw verhaal en probeert uw familiale kwesties zo spoedig mogelijk op te lossen.

img-Familierecht

Advocaat familierecht: juridische bijstand bij familiale problemen

Liefdes- en familierelaties zijn bijzonder waardevol in het leven en zitten verweven in alles wat we doen. Rondom ons heen lijken we enkel gelukkige koppels, kinderen en families te zien. En op sociale media en vriendenreünies worden de positieve punten belicht en de negatieve netjes gecamoufleerd. Toch kunnen relaties met uw partner, ex-partner, kinderen en familieleden spaak lopen en voor problemen zorgen. Dat is heel menselijk en begrijpelijk, maar helaas ook pijnlijk en complex.

Onze ervaren advocaat personen- en familierecht, mr. Kourouklis, beseft heel goed welke vragen en moeilijkheden dit met zich meebrengt. Ze biedt u daarom niet alleen een luisterend oor, maar ook een helpende hand. Onze advocaat familierecht geeft bovendien gericht en transparant advies, behartigt uw belangen tijdens mogelijke procedures en zet zich elke dag 200% in om uw familiale geschillen te beëindigen.

Wat omvat personen- en familierecht precies?

Personenrecht en familierecht behoren beiden tot het burgerlijk recht. Het personenrecht spitst zich toe op individuele, persoonlijke zaken en behandelt juridische vragen omtrent naamswijziging of handelings(on)bekwaamheid. Familierecht, anderzijds, richt zich op familieverhoudingen en focust op zaken zoals huwelijk, echtscheiding, kinderalimentatie, partneralimentatie, verblijfsregeling, boedelverdeling, afstamming en adoptie, ouderlijk gezag en voogdij.

Beide rechtsgebieden mogen dan wel van elkaar verschillen, toch zijn ze onlosmakelijk met elkaar verbonden. Blijkt uw ex-partner bijvoorbeeld handelingsonbekwaam te zijn, maar heeft u samen kinderen? Dan hebben deze persoonlijke omstandigheden een rechtstreekse invloed op uw gezinssituatie en de omgangsrechten. Onze advocaat personen- en familierecht biedt juridische ondersteuning bij zowel persoonsgebonden als familiekwesties. Samen met u probeert ze de knopen te ontwarren en de conflicten op te lossen.

Belangrijke thema’s binnen het personen- en familierecht

Onze advocaat familierecht belicht hieronder de thema’s die aan bod komen binnen het personen- en familierecht. De verschillende facetten zijn sterk met elkaar verwant. Heeft u vragen of ondervindt u problemen bij een van onderstaande zaken? Schakel dan zeker onze advocaat familierecht in om u optimaal te laten adviseren en begeleiden. Wij staan altijd voor u klaar, wat uw verhaal ook mag zijn.

Wilt u de echtscheiding aanvragen? Belandt u te midden van een vechtscheiding? Een echt- of vechtscheiding brengt heel wat emotionele, financiële, fiscale en praktische gevolgen met zich mee. We maken een onderscheid tussen een echtscheiding met onderlinge toestemming (EOT) en een echtscheiding op grond van onherstelbare ontwrichting (EOO). Onze echtscheidingsadvocaat of advocaat familierecht informeert u over alle mogelijkheden, legt duidelijke afspraken vast en leidt uw echtscheidingsprocedure in goede banen.

Meer info

Ouders hebben een onderhoudsplicht tegenover hun kinderen, vanaf de geboorte tot ze zelf kunnen instaan voor hun levensonderhoud. Elk kind heeft namelijk het recht op een gezond, veilig en comfortabel leven met alle nodige (medische) zorgen. Als de ouders samenwonen of getrouwd zijn, levert de onderhoudsplicht doorgaans geen problemen op. Zijn de ouders gescheiden, dan wordt het soms een stuk moeilijker. Misschien wordt de alimentatie bijvoorbeeld niet betaald door uw ex-partner. Onze advocaat familierecht is actief in o.a. Sint-Niklaas, Beveren en Stekene en helpt u om de alimentatie te berekenen en in te vorderen.

Meer info

Wanneer u in een huwelijk stapt, bent u uw partner financiële bijstand verschuldigd. Ook bij een echtscheiding dienen regelingen getroffen te worden omtrent partneralimentatie. Bij een echtscheiding met onderlinge toestemming (EOT) overlegt u zelf of er een partneralimentatie verschuldigd is en hoeveel die zal bedragen. Dit moet vastgelegd worden in een overeenkomst. Bij een echtscheiding op grond van onherstelbare ontwrichting (EOO) oordeelt de rechtbank over een mogelijke alimentatie voor de partners. Onze advocaat familierecht, mr. Kourouklis, luistert aandachtig naar uw verhaal en behartigt uw belangen tijdens de procedure.

Meer info

Gaan u en uw partner uit elkaar en hebben jullie een minderjarig kind? Dan dient er een verblijfsregeling of omgangsregeling getroffen te worden. Elke biologische ouder heeft namelijk het recht op contact met zijn/haar kind. Een verblijfsregeling vastleggen is echter niet altijd eenvoudig. Misschien leeft uw ex-partner de verblijfsregeling niet na of wilt u hem/haar het ouderlijke gezag ontnemen. Onze advocaat familierecht stelt een zo correct mogelijke verblijfsregeling op waarbij het belang van uw kind steeds voorop staat.

Meer info

Heeft u net een dierbare verloren? Gaan u en uw partner de echtscheiding aanvragen? Of beëindigen jullie het wettelijke samenwonen? Dan moet het vermogen van de overledene of van de ex-partners eerlijk verdeeld worden. Hiertoe behoort alles van waarde in en rond de woning (meubels, boeken, auto, servies…). Helaas kan een boedelverdeling heel wat discussies opleveren. Onze advocaat familierecht en erfrecht is gevestigd tussen Antwerpen, Brussel en Gent en begeleidt u naar een zo correct mogelijke vereffening-verdeling.

Meer info

Het afstammingsrecht regelt de afstamming door geboorte tussen ouder en kind en bepaalt wie familie is op juridisch vlak. Naast een afstamming schept ook een adoptie een juridische band tussen ouder en kind. Een dergelijke band heeft een grote invloed op de rechten en plichten van de juridische ouders (omgangsrecht, onderhoudsplicht, naamrecht, erfrecht…). En dit kan wel eens verwarring of discussie veroorzaken. Wat zijn uw rechten en plichten als draagmoeder? Wilt u vaderschap opeisen of betwisten? Wat moet u regelen als u een kind wilt adopteren? Gelukkig staat onze advocaat familierecht aan uw zijde om u optimaal te informeren, te adviseren en te gidsen doorheen een mogelijke procedure.

Meer info

Ouderlijk gezag is het gezag dat ouders hebben over hun minderjarige kind. Dit betekent dat de ouders hun kind mogen vertegenwoordigen in rechtszaken én verantwoordelijk zijn voor de opvoeding, opleiding en verzorging van het kind. Het ouderlijk gezag stopt wanneer het kind meerderjarig is en kan o.a. worden ontzegd als de vader of moeder het kind slecht behandelt, misbruikt, verwaarloost of betrekt bij strafbare feiten. Wordt het ouderlijk gezag niet uitgeoefend door de ouders, maar wel door andere partijen? Dan spreken we over voogdijschap. Onze advocaat personen- en familierecht beantwoordt uw vragen, kadert uw bezorgdheden en behartigt de belangen van u en uw kind tijdens een gerechtelijke procedure.

Wilt u uw achternaam of voornaam veranderen? Een voornaam heeft vaak een persoonlijke betekenis en een achternaam duidt op uw familieband of roots. Maar misschien wilt u niet meer geassocieerd worden met uw familie. Of misschien werd u het slachtoffer van een misdrijf en ondervindt u psychische hinder door uw naam. Onze advocaat familierecht legt u graag uit welke stappen u moet ondernemen en bekijkt samen met u of u in aanmerking komt voor een kosteloze naamswijziging.

In elke relatie, elk gezin en elke familie is er wel eens ruzie. Meestal gaat dit gewoon vanzelf over en ondervindt u hier geen emotionele of fysieke schade van. Helaas kunt u ook mishandeld, gemanipuleerd of zwaar vernederd worden door uw partner, ex-partner, ouders of familieleden. In dat geval is het tijd om in te grijpen en een advocaat familierecht in te schakelen. Onze advocaat familierecht maakt uitgebreid de tijd om naar uw verhaal te luisteren en is uw rechterhand te allen tijde. Ze helpt u om de dader aansprakelijk te stellen en een eventuele schadevergoeding te eisen.

Vertrouw uw familiale problemen toe aan onze advocaat familierecht

Dossiers inzake echtscheiding, kinderalimentatie, partneralimentatie, verblijfsregeling, boedelverdeling, afstamming en adoptie zijn vaak heel gecompliceerd en vereisen een brede expertise. Onze advocaat familierecht, mr. Kourouklis, heeft een jarenlange ervaring in personen- en familierecht en is betrokken, empathisch en strijdvaardig. Ze onderzoekt uw situatie, biedt het nodige juridische advies en gaat op zoek naar de beste oplossingen in functie van uw noden en wensen. Bij onderhandelingen of procedures verdedigt ze uw zaak met hart, ziel én de juiste knowhow. Hierbij primeert uw belang en dat van uw kinderen. Ons advocatenkantoor is bovendien uiterst bereikbaar. Onze advocaat personen- en familierecht is gevestigd tussen Aalst, Dendermonde, Stekene, Sint-Niklaas en Beveren en pleit over gans Vlaanderen, van Antwerpen en Oost-Vlaanderen tot Vlaams-Brabant.

background-cta

Bundel uw krachten met onze advocaat familierecht

Vragen rond echtscheidingen, erfenis, adoptie, kinder- of partneralimentatie? Vertel uw verhaal aan onze advocaat familierecht.

STEL ONS UW VRAAG!

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.