De alimentatie voor de kinderen

Zijn u en uw ex-partner overeengekomen dat er alimentatie voor uw kind betaald moet worden? Wilt u weten hoeveel de onderhoudsbijdrage zal bedragen of wilt u het onderhoudsgeld laten aanpassen? Voor al deze zaken kan u terecht bij familierecht advocaat mr. Elektra Kourouklis. Ze heeft een grote interesse voor uw persoonlijke situatie en pakt ze op een persoonlijke en empathische manier aan.

img-Familierecht

Wat is alimentatie?

Als ouder heeft u een onderhoudsverplichting ten opzichte van uw kind(eren). Wanneer u nog samenwoont met uw partner is dat vanzelfsprekend. Als ouders besluiten om te scheiden dan moet er een regeling getroffen worden. Bij een gelijk verdeeld co-ouderschap dragen beide ouders de dagelijkse kosten, maar naast de verblijfsregeling spelen ook de middelen van beide ouders een grote rol. Zowel de beroepsinkomsten, inkomsten uit beleggingen of verhuurd vastgoed behoren tot de middelen. De ouder met de meeste middelen zal een grotere financiële bijdrage leveren om in te staan voor het levensonderhoud, de gezondheid, huisvesting, opvoeding en opleiding van het kind. Die financiële bijdrage noemen we kinderalimentatie, onderhoudsgeld of onderhoudsbijdrage.

Wanneer bent u verplicht om alimentatie voor uw kind te betalen?

Voor de betaling van het onderhoudsgeld van uw kind maakt het niet uit of u een relatie had, getrouwd was of wettelijk of feitelijk samenwonend was. U bent onderhoudsplichtig als er sprake is van een biologische of wettelijke afstamming, zoals bij adoptie.

Wanneer vervalt de kinderalimentatie dan? Volgens de wet hoort u alimentatiegeld te betalen tot uw kind meerderjarig is, zijn of haar opleiding voltooid heeft én het zelf kan instaan voor het levensonderhoud met een eigen inkomen of uitkering.

De alimentatie van uw kind berekenen

Onze familierecht advocaat mr. Elektra Kourouklis kan samen met u het bedrag van de alimentatie van uw kind berekenen. Ze houdt rekening met een aantal voorwaarden:

De begroting van de alimentatie begint bij de berekening van de kost van het kind. Dat hangt af van zijn of haar leeftijd. Hoe ouder het kind, hoe hoger de kosten.

Onze advocaat familierecht baseert zich hiervoor onder meer op de tabellen van Gezinsbond die vaak gehanteerd worden voor de rechtbank.

Hoeveel elke ouder zal bijdragen in de kosten van het kind hangt af van de levensstandaard van beide ouders. Daarbij kijken we naar de onroerende inkomsten, het inkomen of de mogelijkheid om een inkomen te verwerven.

Het is namelijk zo dat sommige ouders bewust niet werken om geen alimentatie te moeten betalen. De wetgever houdt bijgevolg rekening met de mogelijkheden van die ouder om inkomsten te vergaren. Vervolgens wordt de alimentatie berekend op basis van een fictief inkomen.

Onze familierecht advocaat kijkt ook naar het aandeel van elk van de ouders in de gezamenlijke inkomsten. Elk van de ouders zal moeten bijdragen in de kost van de kinderen volgens dat percentage.

Tot slot wordt ook de verblijfsregeling in acht genomen. Hoe meer een van de ouders voorziet in de zorg van het kind, hoe minder alimentatiegeld die zal moeten betalen.

Normaliter hoeft er geen alimentatie betaald te worden bij een week-weekregeling en een minimaal verschil tussen de inkomsten van de ouders.

Indexering en wijziging van de alimentatie

De indexering van de alimentatie voor kinderen of ex-echtgenoten is wettelijk verplicht en gebeurt jaarlijks. Concreet houdt dit in dat inkomsten en uitkeringen afgestemd worden op de stijging van het algemene prijspeil. Ook het bedrag van de onderhoudsbijdrage wordt aangepast aan de schommelingen van het indexcijfer van de consumptieprijzen.
U kan aan de rechter vragen om de alimentatie van uw kind te laten verhogen op bepaalde scharnierleeftijden, zoals op 6, 12 en 18 jaar. Wat als de inkomenssituatie van een van de ouders verandert? Wanneer de ouder zelf geen invloed heeft op de wijziging, dan kan u aan de rechtbank vragen om de alimentatie te verhogen of verlagen in overeenstemming met de nieuwe inkomsten.

Fiscaal voordeel en fiscaal inbrengen van de alimentatie

Onze advocaat familierecht let op een fiscaal gunstige regeling die de grootst mogelijke financiële voordelen biedt aan beide ouders, zodat dit aspect zo gunstig mogelijk uitdraait voor beide partijen.
Het fiscaal voordeel voor een kind is een verhoging van de belastingvrije som. Die varieert naargelang het aantal kinderen dat u fiscaal ten laste hebt en uw burgerlijke staat. Indien u kinderen fiscaal ten laste heeft, dan kan u de alimentatiegelden die u betaalt voor uw kinderen en de buitengewone kosten niet meer fiscaal inbrengen.
Voor de kinderen die u niet fiscaal ten laste heeft, zijn de alimentatiegelden en bijdragen in de buitengewone kosten fiscaal aftrekbaar voor 80% van uw netto-inkomen.

Waarom een advocaat raadplegen voor de alimentatie voor uw kind?

De berekening van de alimentatie voor uw kind is maatwerk. Het is een complex proces waarbij we rekening houden met heel wat factoren en achterliggende informatie. Mr. Elektra Kourouklis luistert naar uw verhaal en tracht een zo gunstig mogelijke oplossing te vinden voor álle partijen.

background-cta

De alimentatie voor uw kind berekenen?

STEL ONS UW VRAAG!

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.