De vereffening-verdeling van uw vermogen

Zowel bij een echtscheiding, een overlijden of wanneer samenwonenden uit elkaar gaan, streeft onze familierecht advocaat mr. Elektra Kourouklis naar een eerlijke verdeling van het vermogen. Daartoe behoren de onroerende goederen, lichamelijke en onlichamelijke onroerende goederen, schulden en erfrechten. We spreken van vereffening en verdeling van zodra twee of meerdere personen een of meerdere goederen in onverdeeldheid hebben.

img-Familierecht

Minnelijke of gerechtelijke vereffening-verdeling

In eerste instantie geeft onze familierecht advocaat de voorkeur aan een minnelijke vereffening-verdeling van het vermogen. In dat geval kunnen we los van de rechtbank een akkoord voorleggen aan de notaris omtrent de verdeling van de goederen.

Is een minnelijke vereffening-verdeling geen optie dan kan de notaris aangesteld worden door de rechtbank om over te gaan tot de gerechtelijke vereffening-verdeling. Bij een gerechtelijke vereffening-verdeling worden de partijen gedwongen om de termijnen na te leven zodat ze de procedure niet kunnen vertragen.

Vereffening-verdeling na een echtscheiding

Het vermogen van echtgenoten bestaat uit het eigen vermogen van elke partner en het gezamenlijke vermogen van de huwgemeenschap. De vermogens worden bepaald door het huwelijksstelsel. Een huwelijk met een huwelijkscontract en het huwelijksstelsel dat daarin werd voorzien, bepalen de omvang van de vermogens. Bij de scheiding van de goederen zullen de vermogens van beide partners veel groter zijn dan het gezamenlijke vermogen. Alleen het gezamenlijke vermogen wordt verdeeld en de partners behouden hun eigen vermogen. Voor de verdeling moet er vereffend worden. Dat houdt in dat alle schulden tussen de drie vermogens verrekend worden. Iedere echtgenoot heeft recht op de helft van het netto gemeenschappelijke vermogen.

Vereffening-verdeling na een samenwoning

Er kan ook een onverdeeldheid ontstaan door samen te wonen en samen goederen aan te kopen. Daarvoor wordt een onderscheid gemaakt tussen de feitelijke en wettelijke samenwonenden. Ook hier gaan we over tot een vereffening en verdeling van het opgebouwde vermogen. Mr. Elektra Kourouklis gaat in eerste instantie opnieuw na of er op minnelijke wijze verdeeld kan worden of indien er overgegaan moet worden tot gerechtelijke vereffening-verdeling.

Vereffening-verdeling na een overlijden

Na een overlijden tracht de notaris het vermogen van de overledene te achterhalen om de omvang van de nalatenschap te bepalen. De vereffening-verdeling hangt af van de regels die bepaald worden door het al dan niet aanwezig zijn van een testament.

  • Indien de overledene geen testament nalaat, dan bepaalt de wet wie de erfgenamen zijn.
  • Wanneer er wel een testament aanwezig is, dan kan de overledene vrij beschikken over een bepaald gedeelte van zijn of haar vermogen. Hoe groot dat deel is, hangt af van het aantal kinderen en of er al dan niet bijzonderheden werden opgenomen in het huwelijkscontract.

Ga voor gemoedsrust met een menswaardige advocaat

De vereffening-verdeling na een scheiding, overlijden of relatiebreuk is een vervelende klus. Onze familierecht advocaat mr. Elektra Kourouklis heeft hierin een ruime expertise opgebouwd en loodst u op een menswaardige manier doorheen deze procedure.

background-cta

Heeft u nog vragen voor onze advocaat familierecht?

STEL ONS UW VRAAG!

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.