Afstammingsrecht en adoptie

Wenst u juridisch advies over uw rechten en plichten als biologische ouder? Wilt u een kind erkennen, adopteren of net uw ouderschap betwisten? Voor alle zaken omtrent afstammingsrecht en adoptie kan u vertrouwen op de expertise van onze familierecht advocaat mr. Elektra Kourouklis.

img-Familierecht

Het afstammingsrecht

Het afstammingsrecht is een belangrijke tak van het familierecht. Het regelt de juridische band, de afstammingsband, tussen de ouder en het kind. Dat valt niet altijd samen met de biologische afstamming. Het ouderschap heeft een invloed op uw verplichtingen als ouder. U voorziet mee in het onderhoud en de bijdragen in de kosten van het kind. U heeft ouderlijk gezag en recht op contact met het kind. Daarnaast zijn er ook erfrechtelijke gevolgen. Er zijn verschillende mogelijkheden waarop het ouderschap vastgesteld of betwist kan worden. Onze advocaat familierecht mr. Elektra Kourouklis is gespecialiseerd in het afstammingsrecht en kan u hierover uitgebreid adviseren en bijstaan.

Er geldt een wettelijk vermoeden dat u als ouder beschouwd wordt indien het kind geboren wordt tijdens het huwelijk of binnen de 300 dagen na het einde van het huwelijk. Als u niet de ouder van het kind bent dan kan u een procedure voeren ter betwisting van het ouderschap.

Indien u niet gehuwd bent dan kan u het kind vrijwillig erkennen. Die erkenning is een verklaring waarin u de band bevestigt van vaderschap, moederschap of meemoederschap tussen uzelf en het kind. Op die manier krijgt u dezelfde rechten en plichten ten opzichte van het kind als uw partner. Hiervoor is geen biologische band vereist. Omgekeerd kan u wel een procedure opstarten om het ouderschap vast te stellen indien de biologische ouder uw kind niet wilt erkennen.

Is het uw kind niet en bent u toch overgegaan tot de erkenning van het kind? Dan kan u het ouderschap betwisten. Voor zulke procedures kan een gerechtsdeskundige aangesteld worden voor de familierechtbank. Die zal overgaan tot een DNA-onderzoek naar de biologische band tussen de ouder en het kind.

Adoptie

In het verlengde van het afstammingsrecht is mr. Elektra Kourouklis gespecialiseerd in adoptieprocedures. Bij een adoptie maakt u wettelijk iemand uw kind. Zo ontstaat er een juridische band tussen beide. Het kan hier gaan om de adoptie van een buitenlands kind, maar evengoed ook van een meerderjarig persoon of het kind van uw partner.

Meerderjarigen kunnen geadopteerd worden via gewone adoptie. Er ontstaat een band met de adoptant, maar de geadopteerde blijft wel de band behouden met het oorspronkelijke gezin. Hij of zij krijgt dezelfde rechten en plichten als een biologisch kind, maar de band met de overige familieleden blijft beperkt tot de eerste graad. Verder heeft de geadopteerde geen recht op de nalatenschap van andere familieleden van de adoptieouders, zoals de grootouders. Bij gewone adoptie legt u samen met onze familierecht advocaat het verzoekschrift neer voor de rechtbank van eerste aanleg. De naam van de adoptant wordt verleend aan de geadopteerde.

Minderjarigen kunnen geadopteerd worden via gewone adoptie en volle adoptie. Bij volle adoptie wordt de geadopteerde volledig gelijkgesteld aan het biologische kind. De oorspronkelijke familiebanden van het kind worden volledig verbroken en volle adoptie is onomkeerbaar. In dit geval leggen we het verzoekschrift neer bij de familierechtbank.

Bij de neerlegging van het verzoekschrift worden alle betrokkenen op de hoogte gebracht, waaronder de meerderjarige afstammelingen van de geadopteerde in eerste graad.

Een klantgerichte aanpak

Onze ervaren familierecht advocaat mr. Elektra Kourouklis kan u uitgebreid inlichten over alle aspecten van het afstammingsrecht. Ze weet hoe belangrijk een menswaardige aanpak is en hecht enorm veel waarde aan uw persoonlijke situatie. Ze begeleidt u op een eerlijke en transparante manier doorheen het proces.

background-cta

Heeft u nog een vraag over het afstammingsrecht? Wilt u zich meteen laten bijstaan door onze advocaat?

STEL ONS UW VRAAG!

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.