Juridische bijstand bij verkeersovertredingen

Kreeg u een verkeersboete, beging u een snelheidsovertreding of pleegde u vluchtmisdrijf? Reed u onder invloed van drank of drugs, zonder verzekering of geldig rijbewijs, tijdens een rijverbod of met een voertuig dat niet werd ingeschreven? Werd u ongeschikt verklaard, kreeg u een alcoholslot of dient u alle proeven opnieuw af te leggen? Of werd u het slachtoffer van een verkeersovertreding? Mr. Elektra Kourouklis is advocaat in het verkeersrecht en staat u op menswaardige wijze bij.

img-Familierecht

Gedegen bijstand bij uiteenlopende verkeersovertredingen

We zijn een gespecialiseerd advocatenkantoor dat verkeerszaken over heel België behandelt. We bevinden ons in Wichelen, dicht bij Berlare, Wetteren, Zele, Dendermonde en Aalst, waardoor we u kunnen bijstaan voor de politierechtbanken over heel België. We pleiten dus voor de politierechtbanken van Dendermonde, Antwerpen, Gent, Oostende, Kortrijk, Brugge, Mechelen, Sint-Niklaas, Aalst en Leuven.

Ons advocatenkantoor verdedigt heel secuur uw belangen, of u nu beklaagde of net het slachtoffer bent van de verkeersovertreding. We verlenen juridische begeleiding bij elke stap in de procedure, van aan de start van het strafonderzoek tot na de uitspraak van het vonnis. Na de uitspraak helpen wij u om uw rijbewijs terug te krijgen indien u ongeschikt werd verklaard om te rijden.

Gratis bijstand bij verkeersovertredingen door een advocaat verkeersrecht

Wanneer u moet voorkomen voor de politierechtbank worden de kosten van de advocaat meestal gedekt door uw rechtsbijstandsverzekering. In de polis van uw autoverzekering zit bijna altijd een afzonderlijke rechtsbijstand. Die dekt niet alleen de kosten van de advocaat, maar ook de gerechtskosten.

U hoeft niet akkoord te gaan met de advocaat die de verzekering voorstelt. U kiest vrij uw advocaat verkeersrecht en de bijstand is veelal volledig gratis. U kan zich dus laten bijstaan door echte specialisten in het verkeersrecht en de verzekering dekt de kosten.

Onze advocaat Mr. Elektra Kourouklis kan vrijblijvend voor u nakijken of u een beroep kan doen op uw rechtsbijstandsverzekering. Zo bent u zeker dat er geen kosten verbonden zijn aan uw verdediging voor de rechtbank.

De procedure bij verkeersovertredingen

Heeft u een dagvaarding ontvangen voor de politierechtbank? Laat u bijstaan door een specialist in het verkeersrecht.

Onze advocaat verkeersrecht Mr. Elektra Kourouklis licht u tot in de puntjes in over de minimum- en maximumstraffen van verkeersovertredingen alvorens over te gaan tot de verdediging van uw zaak voor de politierechtbank. We gaan in eerste instantie na of er sprake is van verjaring en of een vrijspraak mogelijk is. Wanneer dat niet mogelijk is, werken we samen met u de verdediging uit die zich toespitst op verzachtende omstandigheden om zo de laagst mogelijke straf te verkrijgen.

U bent als beklaagde niet verplicht om persoonlijk te verschijnen voor de politierechtbank. Onze advocaat kan u perfect vertegenwoordigen zodat u zelf niet naar de zitting hoeft te gaan. Het kan echter wel zijn dat de politierechter uw aanwezigheid vraagt. In dat geval wordt de zaak uitgesteld zodat u op de volgende zitting aanwezig kan zijn. Uw dagvaarding vertelt u wanneer en waar uw zaak zal voorkomen. Afhankelijk van de locatie waar de inbreuk plaatsvond, zal u zich tot een bepaalde territoriaal bevoegde rechter moeten wenden.

Wanneer u niet aanwezig was op de zitting en ook niet vertegenwoordigd werd door een advocaat dan wordt u bij verstek veroordeeld. U kan in dat geval verzet aantekenen, maar dan moet er aan heel wat voorwaarden worden voldaan. Zo beschikt u maar over 15 dagen om verzet aan te tekenen na de kennisname van de betekening van het verstekvonnis door de deurwaarder. Daarnaast moeten we voor de rechtbank met goede argumenten komen die kunnen leiden tot een vrijspraak of een vermindering van de straf voor verkeersovertredingen.

Als u wel aanwezig was op de zitting of werd vertegenwoordigd door een advocaat dan kan u ook een beroep aantekenen indien u niet akkoord gaat met de straf.

Inbreuken en straffen

We bieden juridische bijstand bij de volgende verkeersovertredingen:

De dagvaarding bij een snelheidsovertreding hangt af van het aantal kilometers dat u te snel reed en waar de inbreuk plaatsvond.

minnelijke schikking

 • U hoeft niet voor elke snelheidsovertreding voor de politierechtbank te verschijnen. Onze advocaat adviseert om het voorstel tot een minnelijke schikking te betalen indien u de inbreuk niet ontkent. Wanneer u die niet betaalt dan kan u alsnog gedagvaard worden. De kans is dan groot dat de kosten een veel grotere vorm aannemen dan die van de minnelijke schikking. Er komen onder meer nog gerechtskosten en bijdragen aan het slachtofferfonds bij.

algemene bestraffing

 • U wordt progressief beboet per kilometer dat u te snel reed. De wet maakt een onderscheid tussen:
  • snelheidsovertredingen in een zone 30, bebouwde kom, schoolomgeving of woonerf
  • snelheidsovertredingen op andere wegen

Dankzij deze tool berekent u uw snelheidsboete. De resultaten zijn indicatief, maar u kan onze advocaat verkeersrecht steeds vrijblijvend contacteren voor advies over de minimum- en maximumstraffen alvorens u uw dagvaarding ontvangt.

De verkeerswetgeving bepaalt dat rijden met meer dan 0,5 promille alcohol in het bloed strafbaar is.

ademanalyse

 • Het alcoholgehalte wordt gemeten via een ademtest met een daartoe bestemd apparaat. Het toestel geeft een indicatie, maar het resultaat is nog geen bewijs. Wanneer het resultaat niet safe is dan moet u een ademanalyse uitvoeren. Het ademanalysetoestel geeft een exacte uitkomst.
  Als advocaat verkeersrecht gaat Mr. Elektra Kourouklis na of aan alle voorwaarden voldaan werd voor een geldige ademanalyse. Alcoholholintoxicatie wordt ook gemeten door een bloedproef.

bestraffing rijden onder invloed

 • De straf voor deze verkeersovertreding hangt af van hoeveel milligram alcohol er vastgesteld wordt per liter uitgeademde lucht. Bevindt het alcoholgehalte zich onder een bepaalde hoeveelheid dan kan u een voorstel tot onmiddellijke inning ontvangen of een minnelijke schikking van de procureur des Konings.
 • Onmiddellijk na de uitslag zal u uw rijbewijs moeten inleveren gedurende drie tot zes uren. Als u daarnaast uw boete betaalt dan hoeft u niet voor de rechtbank te verschijnen.

Een vervolging wegens dronkenschap is niet hetzelfde als rijden onder invloed. Hiertoe wordt u veroordeeld wanneer bewezen wordt dat u geen controle meer had over uw daden door de toestand waarin u zich bevond. De politie tracht bewijzen te verzamelen zoals een sterke alcoholgeur of door uw ogen te bekijken, u een munt te laten oprapen of u te vragen om op een rechte lijn te lopen. Spelen er te veel van deze zaken in uw nadeel dan kan de rechter oordelen dat u zich in een staat van dronkenschap of een soortgelijke toestand bevond.

Het is van belang dat u zich laat bijstaan door specialisten, want de gevolgen voor een veroordeling tot dronkenschap zijn verstrekkend. Naast een erg zware strafmaat kan uw verzekering een regresvordering instellen. Ze kunnen een schadevergoeding terugvorderen dewelke zij aan het slachtoffer betaalden indien het ongeval een gevolg was van uw dronkenschap.

De politie neemt ook steeds vaker speekseltesten af om te onderzoeken of een bestuurder onder invloed is van drugs als amfetamines, cannabis, cocaïne, morfine of MDMA. Ze zullen de analyse uitvoeren als u uiterlijke kenmerken van druggebruik vertoont.

Ze maken het staal van de speekseltest over aan een labo ter analyse. Wanneer de speekselanalyse positief is, zal u zich moeten verantwoorden voor de politierechtbank.

Een verantwoording voor het rijden onder invloed van drugs vereist een specifieke verdediging. Zo moeten we bijvoorbeeld voldoende negatieve resultaten van bloed- of urineanalyses kunnen voorleggen om de rechter ervan te overtuigen dat u geen regelmatige druggebruiker bent. U loopt immers het risico dat de rechter u ongeschikt verklaart om nog met het voertuig te rijden.

Er is sprake van vluchtmisdrijf wanneer u betrokken bent bij een ongeval, maar de locatie verlaat om te ontkomen aan de vaststellingen van de politie. Van zodra u betrokken bent, doet u er goed aan om de politie te raadplegen om uit te sluiten dat u vervolgd wordt voor vluchtmisdrijf.

Er zijn wel mogelijkheden om een vrijspraak te verkrijgen voor een vluchtmisdrijf. Zo moet het opzet van uw onttrekking aangetoond worden. Een heel lichte aanraking met een ander voertuig kon zodanig licht verlopen zijn dat u het zich niet realiseerde. Wanneer we dit pleiten voor de rechtbank kan u vrijgesproken worden. We kunnen ook vragen om een inbreuk te herkwalificeren naar een inbreuk van het niet ter plaatse blijven. De bestraffing hiervan is veel lager en zal in uw voordeel uitdraaien.

background-cta

Wenst u gratis advies of bijstand door onze advocaat verkeersrecht? Maak een afspraak voor een persoonlijk gesprek.

STEL ONS UW VRAAG!

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.