Slachtoffer of beklaagde? Laat u bijstaan door onze advocaat strafrecht

Bent u het slachtoffer van een misdrijf? Heeft u een misdrijf gepleegd? Ontving u een dagvaarding? Onze advocaat strafrecht is actief over heel Vlaanderen en verdedigt uiterst professioneel uw belangen, ongeacht u het slachtoffer of de beklaagde bent.

img-Familierecht

Een uiterst professionele behartiging van uw belangen

Onze advocaten zijn actief over heel Vlaanderen en evolueren mee met maatschappelijke ontwikkelingen om uw belangen in eender welke situatie zo secuur mogelijk te verdedigen. We handelen professioneel, maar blijven toegankelijk en transparant. We nemen ruim de tijd om naar uw verhaal te luisteren en verkiezen steevast kwaliteit boven kwantiteit.

Bent u het slachtoffer van een misdrijf?

Onze advocaten staan u op een menselijke wijze bij gedurende het proces om terug gemoedsrust te vinden. Of u nu lichamelijke, materiële of morele schade geleden heeft, u kan via ons een schadevergoeding vorderen. Het is vaak zo dat er rechtsbijstand vervat zit in uw familiale verzekering die voorziet in de betaling van de erelonen en kosten van onze advocaat.

Onze advocaat strafrecht verleent bijstand

U kan op onze juridische begeleiding rekenen bij elke stap in de procedure.

Sinds 2008 is de bijstand van een advocaat strafrecht bij uw politieverhoor mogelijk. Zo bent u er zeker van dat uw rechten optimaal gegarandeerd worden tijdens het verhoor bij de politie. We ondersteunen u bij de aflegging van een gestructureerde verklaring. Onder druk gebeurt het immers dat u misleidende of onware zaken zegt, zelfs als u onschuldig bent. Dat kunnen wij voorkomen door u bij te staan tijdens uw verhoor.

Legt de bevoegde rechter u een gevangenisstraf op tijdens het onderzoek, dan moet u voor de Raadkamer of de Kamer van Inbeschuldigingstelling verschijnen. Men debatteert of u al dan niet in hechtenis dient te verblijven in afwachting van het strafonderzoek. Onze strafrechtadvocaat zoekt tijdens uw voorlopige hechtenis naar vrijheidsbeperkende voorwaarden die de criteria tot vrijheidsbeneming neutraliseren. Hij pleit frequent voor een detentie onder de vorm van elektronisch toezicht. Verder gaat hij na of er bijkomende onderzoekshandelingen in uw voordeel mogelijk zijn.

Onze advocaat strafrecht gaat in eerste instantie tot het uiterste om een vrijspraak te bekomen. We bereiden het dossier doorgaans schriftelijk voor en we gaan zorgvuldig na of bepaalde rechtsfiguren toegepast kunnen worden, onder andere rechtvaardigingsgronden of schulduitsluitingsgronden. We brengen de aanwezige verzachtende omstandigheden aan wanneer de rechtbank over de strafmaat beslist. Daarnaast werken we vaak samen met een moderator en verschillende sociale centra. Na het verdict gaan we bedachtzaam na of het verstandig is om beroep aan te tekenen tegen de beslissing van de rechtbank of een hof.

Na verloop van tijd, afhankelijk van de duur van de straf, komt u als (gedetineerde) veroordeelde in aanmerking voor:

  • uitgangsvergunning
  • penitentiair verlof
  • beperkte detentie
  • elektronisch toezicht

Wordt u veroordeeld tot een effectieve gevangenisstraf dan maakt u kennis met het geldende huishoudelijke reglement in de gevangenis in kwestie. Bij inbreuken op het reglement vallen er tuchtsancties. Vandaar het belang van een advocaat om misvattingen op te helderen en de hinder voor u als gedetineerde te beperken.

background-cta

Laat u bijstaan door onze ervaren advocaat strafrecht. Ongeacht de situatie waarin u zich bevindt.

STEL ONS UW VRAAG!

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.